מאמר לסרטן – חשוב לעיון

מאמר לסרטן – חשוב לעיון

הטיפול הטבעי המשלים והמסייע בסרטן "גיוס כל הכוחות"

מאמר חשוב לעיון

הכרח הטיפול הטבעי השלם הינו חזון נוסף, רב משמעות, נחקר, ידוע ומהווה כוח רב עוצמה משלים ומסייע לכל שלבי מחלת הסרטן. כוונתי לכוח טבעי המסייע לריפוי אך גם לשיקום ואי הישנות. קיימים כמה שלבים בחיזוק הגוף ועמידתו לאחר מחלה ממארת ובכך חיזוקו הכללי בכלל והחיסוני בפרט. הטיפול בסרטן הינו אתגר רב חשיבות ולעיתים סבוך.

השאירו פרטים לתיאום פגישת אבחון מקיפה

קיימים בתהליכים הללו מספר שלבים ואני אפרט, שלב ההתחלה, שלב הטיפול, שלב הריפוי הראשוני ושלב ההפוגה המוביל אותנו לשלב הריפוי מהפוטנציאל להישנות. הדרך הטבעית הינה דרך טיפול אינטגרלית (עם הרפואה הרגילה כתהליך אבחון ומעקב או כתהליך טיפול) וזאת בכל אחד מהשלבים הללו. בכל שלב חשובה הגישה הטבעית שהינה ההוליסטית הן כסיוע לשלב ההתחלה ובוודאי בעת הטיפול וכחלק דינמי בשלב הריפוי אך, בהמשך כתהליך בלעדי וזאת בשלב ההפוגה המוביל אל שלב הריפוי מהפוטנציאל להישנות. הדרך המאתגרת לטיפול, ריפוי ואי הישנות עבורך, קשה ודורשת מוכנות, פתיחות ומוטיבציה להיכנס לאזורי הקיום הלא נוחים כבסיס לטיפול נכון.

בשלב ההתחלה של מחלת הסרטן קיים הכרח חשוב לדרך הטיפול הרגילה בדומה לניתוח, הקרנות, טיפולים כימותרפיים, טיפולים ביולוגיים ועוד. לאחר שלב הטיפול והריפוי הקונבנציונליים המשולבים עם הרפואה הטבעית קיים מעבר לשלב ההפוגתי ואני מדגיש זאת באופן עמוק כהפוגה. השאלה החשובה מכל הינה אופי ההפוגה. האם היא ארעית או בעלת מוטיבים מלאים. וודאי שהמילה הפוגה מכילה במשמעותה ארעיות פוטנציאלית ובכך הישנות. הלך הרוח הרפואי אינו נכון, בעת זו, ברפואה הישראלית. כוונתי שהרפואה בישראל מתייחסת אל שלב הטיפול והריפוי מסרטן ולא מעניקה התייחסות משמעותית לשלב ההפוגה ושלב מיגור הפוטנציאל להישנות. הניתוח, ההקרנות או התהליך הכימותרפי אינו שלב ריפוי! מובטח, סופי וכדומה ואני מציין זאת באופן חד משמעי!! כי אם מעבר להמתנה, למעקב, לבדיקות תקופתיות ועוד. זו הדרך המסוכנת ביותר שכן המעקבים מבקשים להעניק לנו אינדיקציה של הישנות אך לא אקטיביות קיומית המובילה לאי הישנות ולכן אנו מנחים אתכם לאורח חיים אקטיבי ותומך.

האם הם מספרים שלמעל ממחצית החולים קיימות גרורות אשר יצרו פיזור וזאת דרך כלי הדם לאזורי הגוף השונים? הסרטן אינו תהליך של מחלה דלקתית, זיהום חיידקי או נימול ולא פציעה חיצונית. הסרטן, בשלב ההתחלה, הינו מצב לחלוטין כרוני ובכך מבקש תהליכים אין סופיים של טיפול. מתוך כך, ההפוגה אינה ולא תהיה לעולם ריפוי או סגירת דרך הטיפול. אנו חייבים להגיע לשלב הריפוי מהפוטנציאל הממאיר אך לצערי הרב, שלב ההפוגה, שלב המעקב והבדיקות לאחר הטיפול הינו השלב החשוב והקריטי ביותר. זו דרך סבוכה, קשה, הדורשת מרופא מנוסה להנחיה בדרך, לניווט בדרך, לאמצעים נכונים לעבור את הדרך אל שלב הריפוי מהפוטנציאל הממאיר.

שלב ההפוגה הינו מצב בו יש ליצור תוכנית טיפול טבעית למיגור הפוטנציאל להישנות. אנו חייבים להפוך את הסביבה הפנימית והביו כימית לבעלת כוח המאיים על תאים ממאירים פוטנציאלים שכן בשלב הזה אין כל טיפול מלבד בדיקה ולכן אסטרטגית מיגור הסביבה הקרצינוגנית (מחוללת הסרטן) החיצונית והפנימית חייבת להיות כיום עצומה, חזקה, עמוקה ומקיפה. חשוב ליצור טיפול המתייחס להיבט הרב מערכתי של הגוף ולמערכת החיסון.

כיום, ברפואה הקונבנציונלית מודעים לחשיבותה העליונה של מערכת החיסון במחלת הסרטן אך לא טורחים להבין את חשיבות חיזוקה דרך הרפואה הטבעית. כוונתי שלרפואה הרגילה יש תפקיד שהינו גישה ממוקדת דרך ניתוח, קרינה או תהליך כימותרפי. מתוך כך חשובה ההבנה הטוענת, מדוע התהליך הסרטני, וזאת למרות שהוא עובר תהליכים של הקרנה, ניתוח וכימותרפיה מגלה בכל פעם עקשנות רבה ואבולוציה פרוגרסיבית לא מרוסנת התשובה ברורה ומבהקת אין התמקדות רפואית בעוצמה של המערכת שנכשלה בפיקוח על תאים ממאירים ולכן חשיבות הרפואה הטבעית גורלית בנושא זה. לכן קיימת דרך נוספת וכוונתי לגיוס כל הכוחות שכן אני במרפאתי מבקש להסביר שהחשיבות הרבה ביותר עבור מטופליי במחלות ממאירות הינה ראיה רב מערכתית של מצב הכשירות והבריאות אל מול מחלת הסרטן.

המבט הטיפולי הרב מערכתי של כשירות מערכת החיסון וגופך חייבת להיות חלק מדרך הראיה הרפואית ובישראל זה לא כל כך ברור ולא קורה. ההתבוננות שלי כמרפא טבעי בנויה על נקודת הנחה טיפולית שהינה ללא כל עוררין בכך שהשלם רחב יותר מסך כל חלקיו. המידע הקיים, ולעיתים נסתר בשלם, הוא, ורק הוא קובע את עבודת הגוף במלחמתו מול מחלה ממארת. כל מצב של פעולה אצל מערכת מורכבת ותקינותה בנוי על רכיבים רבים ובכך, ומתוך כך, מידע קליני וטבעי מעניק לי תמונה של ארגון הגוף אל מול מחלת הסרטן. ההתייחסות למחלה בלבד ולא לסביבה אשר גרמה להתפרצותה הינה גישה לא נכונה. גישה זו מאופיינת ככשל גורלי, פאטלי ודטרמיניסטי. הגישה הרפואית בישראל לסרטן חוטאת בהעדר התבוננות מערכתית ובכך מפרקת בהבחנה את הבעיה לרכיבים ורואה כל רכיב באופן נפרד. זו גישה רפואית, שעל אף הצלחותיה, יש בה חסרון אשר עלול, וזה אכן קורה, להיכשל ובמקרים רבים הריפוי זמני ומעניק רק זמן הישרדות קצוב. גישה רפואית שהינה פרוטוקול טיפול ממוקד, אנליטי המציע פתרון נקודתי לא תעניק פתרון ולכן הרפואה הטבעית חייבת להיות חלק בלתי נפרד שדרך הרפואה הטבעית רבת חשיבות רב מערכתית. כך אני רואה זאת ולכן הרפואה הטבעית במקרה שלך, ובכל טיפול באי הישנות הסרטן, חייבת להעניק לך את גיוס כל הכוחות וחיזוק מערכת ההגנה. אני כמרפא טבעי רב ניסיון, מבקש להסביר לך ולמטופלים שלי שתאים סרטניים, תהליך ממאיר ועוד, כל אלו מגלים שרידות קיומיות ויכולת אדפטיבית (הסתגלות) לא רגילה. לעיתים נדמה שיש בהם חיים משלהם בדומה לווירוסים. התא הסרטני קשה יותר להבנה, לתקיפה, לזיהוי ואיתור נכון שכן הם תאים אשר עברו התמרה אך עדיין הינם חלק מתאי הגוף. תא סרטני מגלה עמידות לטיפולים ובכך כל אמצעי טיפול ממוקד מעלה סיכוי לתהליך המוגדר כעמידותם של תאי סרטן לפרוטוקול נתון. בעת התפתחות סרטן קיים תהליך של דיכוי חיסוני ובעת תהליך הטיפול הרפואי נגרם דיכוי חיסוני קשה יותר. הנחיה קיומית נכונה דרך מרפאתי, גיוס כל הכוחות ושימוש נכון בחומרים מהטבע תיצור השפעה מדהימה, אדירה ורבת משמעות של מערכת החיסון ובכך תאפשר את מלחמתה לאי הישנות. זה מדהים אך תאים סרטניים לומדים את סביבתם, מפרישים חומרים, מבקשים כלי דם וחמצן להגנתם ובכך הופכים להיות פעילים, רבים ואלימים. אכן כן, תא סרטני מבקש לנצל את הגוף והמשאבים שלו להתפתחות. הרפואה הטבעית וזאת דרך מרפאתי מעניקה מענה עבורך ולא תרופתי דרך אמצעים טבעיים, צמחי מרפא ועוד כשילוב עם מהטיפול התרופתי ומעלה בעשרות אחוזים את הסיכוי לאי הישנות. הם מבקשים להפעילה דרך טיפול אימונותרפי אך חשוב לזכור שמחלת הסרטן פורצת בגלל חולשה חיסונית ולכן להפעילה בלבד אין זה נכון כי אם לחזקה. הניסיון רב השנים וזאת במהלך שנותיי הרבות כמטפל מבקש לומר לך שלאמצעים הטבעיים, ואין כוונתי לתוסף בבית טבע, יש תפקיד לדעתי מכריע, חשוב, בלתי מתפשר, אינטגרטיבי שאי אפשר בלעדיו לטיפול במחלת הסרטן הן הפעילה, הן הראשונית, הן הגרורותי והן למניעה. בתי החולים לא עוסקים במחקרים אודות חשיבות הרפואה הטבעית למלחמה בסרטן. זה הרי טעות קשה אך היעדר המחקר של בית חולים שאתה מטופל בו לא מחייב אותך להימנע משימוש יעיל וגיוס כל הכוחות של הרפואה הטבעית. הטיפול שלי דרך הרפואה הטבעית וצמחי מרפא המותאמים לך ולטיפול אינו רעיל, אינו שורף ואינו חותך. הוא לא אגרסיבי וללא תופעות לוואי ומעניק כוח. הוא חשוב מאוד. אנו חייבים בעת הטיפול הרגיל לאי הישנות ליצור סביבה שאינה חיובית לסרטן.

הרפואה הטבעית ב"נטורל ויז'ן" מעניקה וזאת כחלק אינטגרלי מהתהליך ההבחנתי והטיפול של הרפואה הקונבנציונלית.

איתן טל CLH
מייסד "צוף צמחים", "נטורל ויז'ן"
מנהל תחום הרפואה הטבעית

הודעה לגולשים באתר

צמחי המרפא ותוספי התזונה מבית היוצר של "נטורל ויז'ן" ובפיתוחו של טל איתן CLH, אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כי אם חלק מסינרגיה קיומית נכונה בדומה לתזונה, תנועה, שיטת נשימה ועוד. כל הסתמכות על המידע המפורט הינה על אחריות הקורא בלבד ותמיד מומלץ להתייעץ גם עם רופא מוסמך. צמחי מרפא הנמכרים בבתי טבע או פארמים אינם מהווים כלי לריפוי בלעדי כי אם חלק מטיפול טבעי ומתוך כך אין "נטורל ויז'ן" מוכרים את התכשירים בחנויות כי אם ישירות אל המטופלים ומטפלים ומרפאות מוסמכים. אנו מעניקים לכם דרך טיפול טבעית מקצועית, רבת היקף והחלפה מהירה.

כל מוצרי "נטורל ויז'ן" אינם תרופות כי אם תוספי תזונה המאושרים ע”י משרד הבריאות. אנו חייבים להעביר לכם גילוי נאות, כי האישור שניתן הינו לבטיחות השימוש ברכיבי התכשיר בלבד ובכך אין מדובר באישור ואסמכתא המתייחסים למטרות השימוש במוצר או להתוויה רפואית כלשהי. "נטורל ויז'ן" מבקשת לומר וזאת חד משמעית, במידע המופיע באתר אין התוויה רפואית או המלצה לטיפול וכי בכל בעיה רפואית, חשוב להיוועץ ברופא. ההחלטה של רכישת מוצר וכן החלטה לשימוש בו או הסקת מסקנות מכל סוג ביחס למטרת השימוש בו הינה על אחריות הצרכן. מומלץ בכל מקרה ותמיד להיוועץ או להשתמש במקורות מידע אמינים ובאנשי מקצוע מוסמכים.

חשוב לעיין!

ההסברים מסתמכים על גישות הרבליסטיות מסורתיות. להדגיש שהמידע המובא אינו המלצה רפואית מוסמכת ובכך אין אנו מנחים את הציבור לשימוש רפואי ואין אנו ממליצים או מנחים לשינוי או להעדר נטילה של תרופה מכל סוג. ההסבר אינו תחליף לייעוץ רפואי אישי או אחר. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות, הנוטלים תרופות מרשם, מבוגרים וקשישים – חשוב להיוועץ ברופא לפני השימוש. המונח “צמחי מרפא” באתר ובכל הסבר מתייחס אך ורק להגדרה הידועה והמקובלת ברפואת הצמחים המסורתית.
כל צמח מרפא חייב התייחסות קיומית רחבת היקף בדומה לתנועה, תזונה, שיטות ייצוב ועוד. מתוך כך, אין אנו משווקים בחנויות, פארמים או דרך חנויות אינטרנטיות, כי אם דרך הנחיה בקליניקה והבנת הבעיה כטיפול משלים וטבעי.

אנו ב"נטורל ויז'ן" טוענים, וזאת באמונה מקצועית, ידע וניסיון רב שמערכת חיסון חזקה, התייחסות רב מערכתית, יציבות נפשית, צמחי מרפא, הנחיות לתנועה, תזונה, נשימה ויציבה, טיפולים בקליניקה והתייחסות הוליסטית מהווים אמצעים אינטגרטיביים עם הטיפול הקונבנציונלי ובכך מעניקים עוצמה רבה יותר לתהליך הטיפול.
אנו ב"נטורל ויז'ן" מעניקים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל בתחום הדרך הטבעית ובכך מבקשים, וזאת דרך אמונתנו והמקצועיות שלנו לתת לכם את הטיפול הטבעי והמותאם הטוב ביותר עבורכם.

יצירת קשר
אולי יעניין אותך גם
פיברואדנומה של השד

פיברואדנומה של השד FIBROADENOMA פיברואדנומה הינה גידול שפיר שהינו הגדלה של תאים בתוך רקמה תקינה. הגידול אינו פוגע בה ואף אינו יוצר גרורותיות באיברים מרוחקים

קרא עוד »
צוף צמחים ונטורל ויז׳ן

מאמר לעיון בכל הקשור לטיפול הנפשי ב"צוף צמחים" ו"נטורל ויז'ן" אני מקשיב לעומקם של המילים של מטופליי במרפאת צוף צמחים, הן בפגישה והן המילים הכתובות

קרא עוד »
natural_vision_logo.png
נטורל ויז'ן
נטורל ויזין הינה קלינקה לטיפול טבעי מסייע ולחלוטין לא אלטרנטיבי. חשיבות הרפואה הקונבנציונלית עליונה בכל הקשור לטיפול בסרטן והסיוע הטבעי הינו גיוס כוחות נוספים וחשובים 

כל המידע הניתן באתר זה אינו התוויתי ואינו רפואי המלצותינו לגבי צמחי מרפא ותוספים, תנועה, אורח חיים בריא, יציבה, נשימה וטיפולי הדיקור והמגע אינן מתיימרות להחליף טיפול רפואי ויעוץ על ידי רופא או מטפל אנו ממליצים להיוועץ ברופא לפני השימוש בתוספי תזונה. למען הסר ספק, המידע באתר זה אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף ליעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת.